Boat Documentation

Viktiga dokument att ha ombord

Nedan har vi listat viktiga dokument som i vårt tycke bör finnas ombord. Vid färd utomlands och besök i hamnar, EU och övriga världen visar man i princip alltid upp två av listans dokument, försäkringsbevis samt ett, s.k. Internationell certifikat för båten som fungerar som dess “pass”. Detta kan t.ex. Svenska kryssarklubben utfärda till dig, både om du är medlem eller inte.

  • Pass
  • Nautisk kompetensbevis (Förarintyg, kustskepparn, VHF certifikat)
  • Internationellt certifikat för båten (Original registration papers)
  • Försäkringsbevis (ansvarsförsäkring behöver ingå)
  • Crew list (Besättningen, deras pass och när dessa går ut)
  • VHF-tillstånd (Ship’s Radio Licence från PTS)
  • Kanalintyg (Certificate for inland waterways)
  • Momsbevis (Proof of paid EU VAT status, original invoice)
  • Nationalitetsdokument (kan fås gratis genom medlemskap)

Nationalitetsbevis för båten

Det är förstås bra att införskaffa intyg och certifikat för båten. Nationalitetsbevis/Registreringsbevis är förstås bra som visar myndigheter i olika länder var båten har hemmahamn och är registrerad. Detta kan beställas från Transportstyrelsen men har blivit väldigt dyrt sedan Transportstyrelsen tog över registreringen från Sjöfartsverket. Därför är det inte många som löser det via transportstyrelsen längre utan beställer istället ett certifikat som visar klubbtillhörighet, tex. i Svenska Kryssarklubben och/eller Oceanseglarklubben. Detta certifikat fungerar som Nationalitetsbevis/Registreringsbevis. Nationalitetsbevis/Registreringsbevis ska innehålla båtens namn, registreringsnummer, båttyp, längd, bredd, djup. Det är ett certifikat som styrker vart båten hör hemma och som styrker nationaliteten. Att skriva ut certifikatet brukar inte kosta något om du är medlem.

Momsbevis

Behövs det verkligen bevis för att EU momsen är betald? Många har delade åsikter om detta och ämnet debateras mycket flitigt. En av anledningarna till att ämnet är hett är att säljare ofta saknar dokumentationen medans köparen har krav på att få med det i köpet. Många är de båtaffärer hos mäklare och privatpersoner som fallit under köpeprocessen pga att säljaren inte kunnat påvisa att momsen är betald inom EU för objektet. Alla båtar som är tillverkade efter 1987 skall enligt EU regler kunna uppvisa att momsen är betald om den ägs i privat regi. Tull och vissa andra myndigheter i hamnar kan i teorin be att få se bevis på att båten är “momsad” och de har också rätt i teorin att beslagta båten tills dess att bevis eller betalning av moms görs. Vad som görs i praktiken är dock en helt annan fråga och vad som kan göras i teorin och vad som praktiseras är förmodligen långt ifrån varandra. Här spekuleras det ofta. Rent juridisk, om man vill vara på den säkra sidan, kommer man inte ifrån att det enda sättet är att om någon frågar kunna uppvisa en dokumenterat betald orginalfaktura där momsen är tydligt specificerad någonstans från ägarkedjan. Ofta är detta från tiden då den första ägaren köpte och beställde båten i privat regi och det är förstås inte så lätt att jaga rätt på den personen och fråga efter gamla fakturor. Ibland om säljaren saknar momsbevis kan man ha tur och vända sig till den firma som en gång tiden sålde båten ny och fråga om man kan få ut en kopia. Har man tur kan de ha kvar dokumentationen. Man vill då helst se ett “Bill of Sale” papper som pekar på privatpersonen samt faktura med specad moms angivet. Endast fakturan med personens namn och momsen specad bör räcka som bevis, speciellt om det kan styrkas med betalningsutrag eller ihop med “bill of sale” som styrker att betalning är gjord.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *